Pytania technologiczne

Od chwili utworzenia Firmy WAPOTEC Gruppe, zawsze stała ona otwarta na innowacyjne idee. Kładziemy przy tym nacisk na badania i rozwój, aby potem nowe idee długotrwale udostępniać.

Liczne patenty i znaki towarowe lub wprowadzone marki wskazują na strategię przedsiębiorstwa które nie idzie w założeniu za trendami mody, ale raczej w kierunku intensywnych wyjaśnień wraz z ofertą nastawionych na przyszłość technologii uzdatniania.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting
Optymalizacja flokulacji jest najważniejszym krokiem przy polepszaniu uzdatniania wody.

Optymalizacja procesu umożliwia długotrwałą pracę urządzeń. Realizując uzgodnienia dla pojedynczych kroków uzdatniania oraz dopasowując się do indywidualnych wymagań jest możliwe osiągnięcie efektywnego wyniku końcowego.

Działając w ten sposób jest możliwość osiągnięcia nie tylko przyjaznych dla środowiska rozwiązań , ale także stworzenie lepszych warunków pracy i bieżącej redukcji kosztów.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan® WapoFloc60
• HydroXan® DesoPur®
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting

.