HydroHygen® uzdatnianie wody w stawach

Produkty HydroHygen® są od ponad 30 lat wytwarzane z aktywnych związków sobie podobnych i są stosowane przy uzdatnianiu wód powierzchniowych. Dzięki nieustającemu procesowi ich rozwoju, zdobywają w ostatnich latach dodatkowe obszary zastosowania.

Aby cele uzdatniania były możliwie najlepiej zrealizowane, wytwarzane są najróżniejsze specyfikacje tego produktu, który w zależności od celu zastosowania jest przygotowywany do uzdatniania wody w stawie lub wody powierzchniowej. Produkty HydroHygen® nadają się wyśmienicie do redukcji następujących niepożądanych składników wody:

– azotan
– fosforan
– algi
– mikroorganizmy
– zanieczyszczenia organiczne

Jako miejsce wykorzystania produktów HydroHygen® może być ich użycie w sposób ciągły przy „ Szybkich filtrach piaskowych” , przy „ wyostrzeniu działania filtra grzybków” oraz przy nieciągłej sedymentacji redukującej ilość składników niepożądanych dostarczanych przez gości basenowych czy też do redukcji fosforanów/azotanów pochodzących z nawozów sztucznych lub z innych składników w otoczeniu. 

Ponieważ produkty HydroHygen® działają również dobrze przy wysokich wartościach pH, to interesującym polem ich działania może być również osadnik lub oczyszczalnia ścieków.