Pytania środowiskowe

W wyniku niepotrzebnego rozrzutu przy płukaniu wstecznym oraz nadmiernego uzupełnienia wody basenowej pełno wartościową wodą pitną czy też doprowadzania świeżego powietrza do rozrzedzenia powietrza na hali basenowej itp. sprawia że wzrastają działania grzewcze po to aby zapewnić stałą temperaturę wody basenowej i powietrza w hali. To wszystko jest związane ze zwiększonym wydzielaniem dwutlenku węgla.

Każde zaoszczędzenie wody lub świeżego powietrza redukuje automatycznie wydzielanie gazów cieplarnianych. Optymalizacja procesu wg propozycji WAPOTEC, zmniejsza szkodliwą emisję w znaczącym wymiarze.

Zmniejszone zastosowanie produktów chemicznych lub ich wytwarzanie na miejscu ( np. chlor przez WAPOTEC®Elektrolyse Systeme) zmniejsza uwarunkowany transportem Carbon footprint.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
Poprzez dokładne i optymalne uzgodnienia pojedynczych kroków przy procesie uzdatniana ,można dokonać zaoszczędzenia wody, ścieków, energii i chemii co następnie przekłada się bezpośrednio na stronę kosztów.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
Przy planowaniu urządzeń lub procesów roboczych istotnym jest aby przede wszystkim kierować się długotrwałą i oszczędną w zasobach wartością zastosowania.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
Prawo chemiczne oraz prawo biocydowe w Europie odnosi się do zmniejszenia zastosowania składników niebezpiecznych i wspiera użytkowników którzy preferują nie stwarzające ryzyka środki uzdatniania i dezynfekcji wody zamiast używania środków niebezpiecznych.

WAPOTEC® oferuje komplex-TCDO, który jest wykorzystywany w różnych produktach, który jest zakwalifikowany jako nie niebezpieczna alternatywa, który pomaga zredukować stosowanie składników niebezpiecznych. WAPOTEC®Elektrolyse Systeme wykorzystuje czystą sól do wytwarzania chloru dla różnych potrzeb związanych z oksydacją niepożądanych składników zawartych w wodzie lub z dezynfekcją wody.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®
• HydroXan®
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting