Ochrona pracownika

Prawo chemiczne oraz prawo biocydowe w Europie odnosi się z powodu ochrony wewnętrznej pracowników do zmniejszenia zastosowania składników niebezpiecznych i wspiera użytkowników którzy preferują nie stwarzające ryzyka środki uzdatniania i dezynfekcji wody zamiast używania środków niebezpiecznych.

WAPOTEC® oferuje liczne produkty, które umożliwiają redukcję składników niebezpiecznych. Szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa, to nowego rodzaju WAPOTEC®Elektrolyse Systeme może być tu wiodącym odzewem.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®
• HydroXan®
• LegioCid®
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting
Od wielu lat Firma WAPOTEC poszukuje efektywnych i jednocześnie bezpiecznych produktów do zastosowania przy uzdatnianiu wody i do utrzymania higieny.

WAPOTEC®Elektrolyse Systeme wykorzystuje czystą sól do wytwarzania chloru dla różnych potrzeb związanych z oksydacją niepożądanych składników zawartych w wodzie lub z dezynfekcją wody. Odpada przy tym ryzyko związane z transportem, magazynowaniem i stosowaniem produktów zawierających chlor. Wiele aspektów wewnętrznej ochrony pracowników można już uwzględnić, ze świadomością kosztów, przy planowaniu nowych urządzeń lub przy ich doposażeniu.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting