WAPOTEC POLSKA jest oficjalnym Partnerem austriackiej Firmy WAPOTEC w Polsce. Chcielibyśmy zapewnić, że dzięki naszym innowacjom wnosimy wkład do lepszej jakości wody w basenach kąpielowych i pływackich, w urządzeniach Whirlpool/Jacuzzi, doradzamy jak ekonomicznie i w zgodzie z aktualnymi wymogami higieniczno – dezynfekcyjnymi rozwiązywać bieżące problemy sanitarne wody oraz jak zapewnić utrzymanie optymalnie zdrowych i przyjemnych warunków dla korzystających z kąpieli.

Stosowana przez nas metoda uzdatniania wody poprzez „Flokulację-Filtrację – Dezynfekcję (Chlor-dwutlenek chloru)” jest oficjalnie dopuszczona od roku 2000 w Ustawodawstwie Austrii (BHygV – Bäderhygieneverordnung) oraz ma pozytywną opinię zarówno z Państwowego Zakładu Higieny jak i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce. Środki chemiczne do jej stosowania są wpisane od roku 1997 na listę ELINCS (obecnie: REACh). Zaletą Metody jest możliwość utrzymania parametrów higienicznych wody basenowej zgodnie z Normą DIN 19 643, przy jednoczesnej możliwości zredukowania w sumie o 30 – 50% ilości wody przeznaczanej na rozcieńczanie wody basenowej oraz płukanie wsteczne filtrów. Metoda WAPOTEC®SYSTEM idealnie nadaje się do wprowadzenia jako uzupełnienie procesu uzdatniania wody basenowej w obiektach już funkcjonujących jak również jako innowacyjny system w basenach nowo budowanych. Na bazie tej Metody oferowana jest specjalna oferta oksydacyjnej regeneracji złoża w filtrach z wykorzystaniem Spulmobile oraz możliwość wykorzystywania środków chemicznych wspomagających oksydacyjną funkcję chloru w nieckach basenowych i wannach Whirlpool/Jacuzzi (dla usunięcia biofilmu, wyeliminowania bakterii Legionella pneumophila, Eschrichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz redukcji wartości chloru związanego i THM).

Równolegle do innowacyjnej technologii uzdatniania wody basenowej, oferujemy doradztwo i naturalne środki uzdatniające (pozyskiwane z materiałów ilastych wydobywanych w austriackich Alpach), przeznaczone do naturalnych stawów kąpielowych (basenów naturalnych, ekobasenów), wód otwartych, Zoo, hodowli ryb, itp. Produkty „HydroHygen®” redukują fosforany, azotany, wzrost glonów, zanieczyszczenia organiczne oraz mętnienie wody.

Struktura międzynarodowych powiązań z naszymi partnerami oraz systematyczne spotkania w celu wymiany doświadczeń , dają nam wiedzę o niezbędnych wymogach przy wytwarzaniu produktów przyjaznych dla środowiska oraz pozwalają nam na maksymalnie oszczędne ich stosowanie.