DesoPur®Technologie mycia

DesoPur®Technologia odznacza się prostotą stosowania przy myciu powierzchni i przewodów rurowych, jak również przy regeneracji materiałów filtracyjnych zawierających węgiel. Liczne możliwości zastosowania są chronione patentami w skali międzynarodowej.

Mycie powierzchni:
DesoPur®F odznacza się nie tylko skutecznością w usuwaniu biofilmu, ale ponadto jest bakteriostatyczny i kompatybilny z chlorowaniem wody basenowej, gdyż nie zawiera żadnych dodatków naruszających jakość wody.

Zakażenie filtra:
Problem zakażenia filtra staje się dla wielu kierowników obiektu rosnącym wyzwaniem. Norma DIN19643/część2ff oferuje w tym zakresie znaczącą możliwość rozeznania poprzez higieniczne parametry pomocnicze (patrz Sprawdzanie funkcjonowania filtra). Wiele metod postępowania pozwala jedynie na krótkoterminowe polepszenie stanu filtra, gdyż biofilm nie zostaje przy tym całkowicie usunięty lecz jedynie w swej powierzchni zewnętrznej.

DesoPur®Fluid System i piana przy utleniającej redukcji zanieczyszczeń z filtra.

Po ustaleniu źródła zakażenia, można zainfekowany obszar przez zastosowanie wielostopniowej metody działania z DesoPur®Fluid i DesoPur®Clean skutecznie i przy niskich kosztach umyć. Legionalla i Pseudomonaden zostaną dzięki oksydacji biofilmu na dłuższy okres usunięte. System DesoPur®Fluid wykorzystuje przy procesie mycia specjalne urządzenie do automatycznego dozowania i cyrkulacji zarówno przy myciu wstępnym jak i myciu głównym. 

Regeneracja węgla aktywngo:
DesoPur® w swym działaniu umożliwia także regenerację węgla aktywnego np. w filtrze z instalacji ozonowej, dzięki czemu można zaoszczędzić kosztowną wymianę zakażonego materiału wraz z jego utylizacją i wynikającym z tego powodu przestojem pracy.