DesoCid®p – produkt TCDO dla prywatnych basenów

Każdy właściciel prywatnego basenu powinien pamiętać, że w wyniku reakcji chloru z zanieczyszczeniami, które są wnoszone przez osoby kąpiące się lub dostają się do wody z otoczenia, mogą powstawać w wodzie basenowej niepożądane substancje takie jak np. chloraminy, Trihalogenmethan lub chlorpikriny które podrażniają oczy, skórę i błony śluzowe jak również wywołują nieprzyjemny „zapach basenowy”. Działanie ubocznych produktów reakcji chloru jest tym bardziej niekorzystne gdy w wodzie pływają nasze dzieci.
Ten niemiły aspekt korzystania z basenu , można w sposób bardzo prosty rozwiązać poprzez dodatek do chlorowanej wody basenowej środka na bazie TCDO!
Uwaga: (TCDO-anion (Tetracchlorodecaoxid-Komplex) jest uznanym nowym środkiem w EU. Ze względu na swoje właściwości nie jest zakwalifikowany jako środek niebezpieczny).

 

Selektywny mechanizm działania DesoCid®p ma tę właściwość, że redukuje niepożądane produkty uboczne reakcji chloru mające wpływ na nieprzyjemny zapach lub podrażnianie skóry i oczu – nie redukując jednocześnie bezpiecznej dezynfekcji chlorem.

√ DesoCid®p nie wymaga żadnych skomplikowanych technik dozowania, gdyż bezpośrednie
dodawanie do wody basenowej (np. raz w tygodniu 10 ml na m³ wody basenowej) można wykonać
kubkiem pomiarowym.
√ DesoCid®p umożliwia dzięki swym dodatkowym efektom oraz szczególnie korzystnym
właściwościom jako środka oksydacyjnego, utrzymanie na niskim poziomie koncentracji
wolnego chloru w wodzie basenowej.
√ DesoCid®p zawiera składnik aktywny TCDO*, który po dodaniu do chlorowanej wody, spełnia
funkcje oksydacyjną wobec zanieczyszczeń obecnych w wodzie basenu. Nie zwalnia to
jednak z procesu dezynfekcji chlorem , który musi być nadal podawany!
√ DesoCid®p jest ciekły i nie musi być przy stosowaniu dodatkowo rozcieńczany.
√ DesoCid®p nadaje się do wszystkich wód napełniających oraz wszelkich systemów filtracji
i stanowi zalecane rozszerzenie programu pielęgnacji wody.