Pytania chemiczne

AOX opisuje grupę związków halogenowych. Przy uzdatnianiu ścieków muszą być utrzymane wartości graniczne, które są łatwo osiągalne przy pomocy rozwiązań WAPOTEC. Poprzez parametr sumujący AOX , są określane np. następujące składniki:

Bromdichlormethan, Dibromacetonitril, Dibromchlormethan, Trichloressigsäure, Tribrommethan, Dichloressigsäure, Bromchloressigsäure, Bromdichloressigsäure, Dichloracetonitril, Dibromchloressigsäure, Chloralhydrat, Monochloressigsäure, 1,1-Dichloraceton, Monobromessigsäure, Dibromessigsäure, Trichlornitromethan (Chlorpikrin), Bromchloracetonitril, Trichlormethan, 1,1,1-Trichloraceton, Chlorit, Trichloracetonitril, Chlorat.

Chlorpikrin (chloropikryna) jest lekko lotna , wyczuwalna a z tytułu ostrego zapachu oraz mocno drażniąca oczy. Jej powstawanie można zminimalizować poprzez optymalną flokulację oraz oksydację. Wiele powyższych składników odznacza się niskim progiem zapachu i podrażniania , ich ilość dzięki optymalizacji procesu musi być utrzymywana na możliwie niskim poziomie, gdyż są one zagrożeniem dla zdrowia oraz częściowo także szkodliwe dla materiałów.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• HydroSan®
• WapoFloc60
• HydroXan®
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
Aerozole są licznymi nośnikami chemicznych zanieczyszczeń ( m.in. Trichloramin (trójchlorek azotu), THM- Trihalogenmethane) oraz zakażeń mikrobiologicznych ( np. Legionellen). Ryzyko ich oddziaływania jest minimalizowane poprzez optymalizacje procesu oraz system mycia.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
Przy nanoszeniu aktywnego proszku węglowego do urządzenia filtrującego, może często dochodzić do niepożądanego przebicia lub dyfundowania do łoża filtra. Koncentracja węgla aktywnego w wodzie basenowej jest ograniczona zgodnie z normą DIN 19643. Optymalizacja flokulacji może problem na długi czas zredukować.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• HydroSan®
• multiSorp®Filtermateriallen
Wysoka zawartość aluminium w wodzie basenowej, wskazuje na niewystarczającą flokulację

Może to wynikać z tego że pomimo zastosowania produktów do flokulacji, istnieją niekorzystne warunki ich zastosowania.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
Amon oraz inne zanieczyszczenia zawierające azot tworzą Chloramin (chloroamina)/ związany chlor w wodzie.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• HydroSan®
• WapoFloc60
• HydroXan®
W dniu dzisiejszym zdarza się często że woda nalewowa jest na tyle zanieczyszczona, że ma to negatywny wpływ na uzdatnianie wody basenowej.

Woda pitna w licznych zakątkach Europy oraz za oceanem zawiera chloroaminy z tytułu dezynfekcji. W takich sytuacjach podczas rozcieńczania lub płukania wstecznego są wprowadzane do wody basenowej dodatkowe chloroaminy, co znacznie pogarsza jakość wody. To często sprawia że staje się nieodzownym wstępne uzdatnianie wody nalewowej.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Consulting
Toksyczny bromian powstaje wtedy gdy woda zawierająca bromek, jest uzdatniana ozonem. Przy takiej wodzie zaleca się szczególną ostrożność przy wyborze środka oksydacyjnego. W nowej normie DIN jest dlatego podana wartość graniczna 2 mg/l. 

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM HydroXan®
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Chloroamina opisuje grupę chemikaliów, które powstają na skutek reakcji wolnego chloru z zanieczyszczeniami w wodzie basenowej, zawierającymi azot ( np. amon). Do grupy chloroamin należy mono chloroamina, dwu chloroamina, trój chloroamina oraz inne substancje, których właściwości toksyczne wymuszają ustalenie granicznej wartości związanego chloru w wodzie.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• HydroSan®
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
Dwutlenek chloru jest od dziesiątków lat najskuteczniejszym środkiem oksydacyjnym przy uzdatnianiu wody.

  Przy wykorzystywaniu urządzeń z dwutlenkiem chloru (generatorów) , mogą powstać znaczne ilości chloru, które będą niepożądane. Można uniknąć tego problemu stosując nowoczesną technologię chloru/dwutlenku chloru, którą WAPOTEC® sprzedaje od 20 lat. Dwutlenek chloru może być skutecznie i łatwo stosowany także przy dezynfekcji powierzchni, myciu materiałów filtracyjnych oraz systemie mycia z zastosowaniem kompleksu -TCDO.

  Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

  • HydroXan® DesoPur®
• DesoPur®F LegioCid®A
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
Chlorek powstaje jako produkt końcowy reakcji związku chloru

Wysoka zawartość chlorku oznacza „starzenie” się wody – nie myślimy to o wodzie naturalnej. „Starzenie” się wody może być skutkiem niewystarczającego rozcieńczania lub być spowodowane wysokim zapotrzebowaniem na chlor. Chlorki są często w znaczącej masie same wprowadzane poprzez produkty uzdatniania wody, w szczególności w czasach obecnych przez związki podchlorynu. Chlor gazowy może zawartość chlorków utrzymywać na odpowiednio niższym poziomie.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting
W Niemczech wprowadzono specjalne rozróżnienie na chlorany i chloryny ( Chlorit/Chlorat). Trwa intensywna dyskusja na temat wartości granicznych przy okazji nowego projektu normy DIN19643.

Nasze własne badania pokazały, że zawartość chlorynów/chloranów w produktach substytutu chloru często może przekraczać wartość 10 mg/l. Aby te składniki zminimalizować to można obok rozcieńczania świeżą wodą ( stwarza to wysokie koszty), zastosować wykorzystanie chloru gazowego wytwarzanego w instalacji WAPOTEC®Elektrolyse Systeme.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
Podczas dezynfekcji wody obok pożądanego efektu dezynfekcyjnego powstają także niepożądane produkty uboczne dezynfekcji jak chloramina lub trihalometan.

Dotychczas wyizolowano ponad 100 takich substancji, przy czym wiele składników z powodu kompleksowej analizy nie dało się wykazać. Aby móc uniknąć wysokiego zużycia wody koniecznego do rozcieńczania , należy poprzez odpowiednie kroki uzdatniające minimalizować ilość składników wyjściowych (prekursorów) takich reakcji.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
• multiSorp®Filtermedien
Żelazo i mangan pojawiają się przede wszystkim w wodach termalnych. Odkładają się na brzegach basenu, są widoczne jako czerwone resztki ,które mogą być usunięte poprzez oksydację HydroXan®

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• HydroXan®
• WAPOTEC®Filter
Częstym efektem zmętnienia wody jest nieskuteczna flokulacja ale także może to być niewystarczające działanie filtra lub materiału filtracyjnego czy też powstanie kanałków w materiale filtracyjnym.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®WapoFloc60
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
Przy zwyczajnej wartości pH w wodzie basenowej, wolny chlor składa się z kwasu podchlorawego i jonów podchlorynu.

Do skutecznej dezynfekcji ( redukcji bakterii itp.) podaje się z reguły w normach i rozporządzeniach na temat uzdatniania wody w basenach kąpielowych i na pływalniach, zawartość wolnego chloru (dopuszczonego środka dezynfekcyjnego), którego zawartość nie może być ani za niska ani za wysoka. Poprzez „chlorowanie uderzeniowe” lub „wysokie chlorowanie” można wprawdzie w krótkim czasie mikroorganizmy inaktywować, jednak powstaje jednocześnie wysoka zawartość ubocznych produktów reakcji ( patrz także na chlor związany, uboczne produkty dezynfekcji, THM ( Trihalometan).

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
Ten składnik odczuwany jest przez użytkowników basenu jako nieprzyjemny z powodu zapachu i wywoływanych podrażnień.

Chlor związany, określany przez wyliczenie wartości różnicowej przy pomiarze – DPD, jest determinowany zawartością ubocznych produktów dezynfekcji. Zwraca się tu szczególnie uwagę na zawartość mono chloroaminy, której zawartość określa wartość toksyczną wody basenowej (np. w normie DIN 19643-1). Wykorzystując HydroSan® i HydroXan® do optymalizacji procesu uzdatniania wody, tworzenie tych związków zostanie zminimalizowane.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• HydroXan®
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• WAPOTEC®Elektrolyse
Zasadowość jest miarodajnym czynnikiem stabilności parametru pH oraz efektywności flokulacji.

Zasadowość za niska prowadzi do nieprawidłowej flokulacji i może skutkować przebijaniem się aluminium. Stosując glinian kwasu krzemowego (HydroSan®) jest możliwe polepszenie flokulacji także przy niskiej zasadowości.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Urządzenie neutralizacyjne
• WAPOTEC®Photometer und Reagenzen
Korozja wywoływana jest w szczególności obecnością w powietrzu zastępczych produktów chloru ( np. Trihalometanu) i jest to dla basenów poważnym problemem. W wyniku korozji wzrasta niebezpieczeństwo urazów i uszkodzeń budynków.

Spektakularne zawalenia się pokryć obiektów basenowych (Stress Corrosion Cracking) są obecnie skutkiem tego fenomenu. Korozja zawsze prowadzi do skrócenia żywotności urządzeń i instalacji. Działania prewencyjne które prowadzą do zmniejszenia tego zjawiska, są dla rentowności budynków bardzo istotne.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroXan®
• WAPOTEC®Filter
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Zawartość azotanu można zmniejszyć uzdatniając wodę glinianem kwasu krzemowego.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• HydroHygen®
Zanieczyszczenia organiczne są określane w Europie najczęściej przy pomocy analizy z użyciem KMnO4 oraz poprzez oksydacyjność.

Duża ilość zanieczyszczeń prowadzi nieuchronnie do dużej ilości związanego chloru. Optymalizując proces, proponujemy proste i jednocześnie efektywne rozwiązanie problemu.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
• WAPOTEC®Consulting
Fosforany są dodawane do wody pitnej jako ochrona korozyjna i trafiają potem do stawów (np. na placach golfowych) lub innych wód powierzchniowych. Stanowią przez to wyzwanie, gdyż wspierają jednocześnie wzrost alg.

Zawartość fosforanów daje się zredukować działając na wody powierzchniowe ( napowietrzanie) lub dozując dopływ wody z aktywnymi minerałami podobnymi. Uzdatniając wodę pitną poprzez optymalizację flokulacji , następuje znaczące zredukowanie fosforanów i tym samym „naprawa” wody powierzchniowej.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroHygen®
• WAPOTEC®SYSTEM
Przy płukaniu filtra należy zwracać uwagę na wystarczającą ilość wody płuczącej oraz dopasowanie materiału filtra do prędkości płukania, aby mieć zapewniony efektywny wynik mycie filtra. Zbyt częste płukanie wsteczne, uderzeniowe płukanie wsteczne oraz złe płukanie mogą doprowadzić do niewystarczającego wymycia lub trwałego zakażenia filtra.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Filter
• WAPOTEC®Consulting
Siarczany prowadzą do korozji części betonowych.

Siarczany są wprowadzane w znaczącej masie do wody basenowej przede wszystkim w formie kwasu siarkowego do korekty pH przy chlorowaniu jako związki podchlorynu lub podchlorynu z elektrolizy. Używając alternatywnych kwasów lub zmieniając proces chlorowania można zawartość siarczanów zmniejszyć. Na krótko można to osiągnąć też przez rozcieńczanie.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
• WAPOTEC®Consulting
Środki powierzchniowo czynne są częścią składową środków do mycia, zmniejszające napięcie powierzchniowe wody. Mają one niekorzystny wpływ na skuteczność flokulacji i mogą prowadzić do powstawania ubocznych produktów reakcji chloru.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• multiSorp®Filtermedien
Zanieczyszczenia zawierające węgiel (mierzone jako TOC – Total Organic Carbon) reagują z wolnym chlorem do Trihalogenmetanu i niezliczonych innych produktów ubocznych dezynfekcji. Przy pomocy zoptymalizowanego procesu można zawartość zanieczyszczeń zawierających węgiel długotrwale zmniejszyć.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
Zanieczyszczenia zawierające azot (mierzone jako TON – Total Organic Nitrogen) reagują z wolnym chlorem do chloroamin i niezliczonych innych produktów ubocznych dezynfekcji. Uzupełnienie istniejącego procesu uzdatniania przy pomocy zoptymalizowanej filtracji i flokulacji może przynieść znaczące zapobieganie problemu.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
Grupa Trihalometanów (m.in. chloroform i bromoform) jest podejrzewana o własności rakotwórcze.

Ich zawartość jako ubocznych produktów dezynfekcji (DNP) jest przez wiele norm i rozporządzeń reglamentowana (np. w normie DIN 19643-1 ustalono 0,02mg/l). Również dla wody pitnej są tak samo ustalone liczne wartości graniczne chroniące konsumentów.
Przy chlorowaniu uderzeniowym następuje przyspieszenie tworzenia THM. Celem dlatego musi być możliwie równomierne chlorowanie na możliwie niskim poziomie, gwarantujące dla kąpiących mikrobiologiczne bezpieczeństwo. Zanieczyszczenia mogą być usuwane z wody poprzez optymalną flokulację lub adsorpcję.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• WapoFloc60
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Przy ogrzewaniu wody może dochodzić do wytrącania się węglanu wapnia. Białe złogi prowadzą do nieestetycznego zjawiska oraz mogą także być schronieniem dla mikroorganizmów, osłabiając tym samym higieniczność wody.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
Postępując na gruncie ekonomicznym należy zminimalizować doprowadzanie świeżej wody na tyle na ile jest to tylko możliwe.

Zakażona woda nalewowa może prowadzić do wzrostu ilości związanego chloru. Zawartość niektórych składników w wodzie ( np. kwas cyjanu rowy, azotany, chlorany, bromiany) jest redukowana tylko odpowiednią ilością rozcieńczenia – aby nie było potrzeby zastosowania innych niewspółmiernie kosztownych metod uzdatniania ( np. filtracja membranowa).
W Europie wg przepisów dodaje się najczęściej przynajmniej 30 litrów świeżej wody na gościa basenowego dziennie. W innych krajach jest to pięć do dziesięciu procent pojemności basenu i też jest przewidziana regularna wymiana wody. WAPOTEC może przy pomocy HydroXan® i HydroSan® proces uzdatniania polepszyć a jednocześnie zminimalizować porcję rozcieńczania.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®SYSTEM