Pytania mikrobiologiczne

Światło, powietrze i składniki odżywcze wspomagają wzrost alg.

Redukując paletę składników odżywczych poprzez optymalizację flokulacji lub sedymentacji, redukujemy także wzrost alg lub go nawet wstrzymujemy, pod warunkiem, że nie zostaną uwolnione składniki odżywcze z materiałów zawartych w fugach lub innych powierzchniach ściennych.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• HydroHygen®
Ameby są to pierwotniaki w których mogą się rozmnażać np. bakterie Legionella , odporne przed wieloma działaniami dezynfekcyjnymi łącznie z promieniowaniem UV. Najprostszą metodą usunięcia ameby z wody jest efektywna filtracja z udziałem środków pomocniczych do flokulacji (glinian kwasu krzemowego). Istotnym uwarunkowaniem trwałej poprawy w instalacji jest zmycie biofilmu w zakażonych przewodach rurowych oraz w zbiorniku wyrównawczym.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• DesoPur®
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Filter
Biofilm powstaje z przemiany materii bakterii i może mocno zredukować stopień skuteczności działania wież chłodniczych i wymienników ciepła.

Biofilmy są warstwą w której chronią się mikroorganizmy , mogące prowadzić do infekcji. Polisacharydy z których w głównej części składa się biofilm, są niestety ciężko utlenialne i dlatego sama wysoka zawartość chloru najczęściej prowadzi tylko do krótkotrwałej poprawy, ale nie do trwałego ich zlikwidowania. Bardziej efektywnym przy utlenianiu biofilmów jest TCDO oraz dwutlenek chloru (wytworzony z TCDO), gdyż mają one wyższy potencjał utleniania (potencjał redox) i są mniej zależne od pH.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• LegioCid® Package
• LegioCid® Clean Verfahren
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
Candida albicans jest drożdżakiem, który przedostaje się do wody z gości basenowych i często daje się zlokalizować na błonach śluzowych w ustach, gardle, obszarze genitaliów i przewodzie trawiennym, oraz także na paznokciach rąk i stóp. Jest on w określonych warunkach – szczególnie przy zmniejszonej odporności organizmu – czynnikiem patogennym (chorobotwórczym).

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM • WAPOTEC®Consulting
Bakterie formy Coli sygnalizują czy zanieczyszczenie wody ma związek z fekaliami czy nie z fekaliami.

Przy przekroczeniu wartości granicznych (wskaźnik bakteryjny) należy podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć zagrożenia zdrowia.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®F
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Te pasożyty są relatywnie odporne na chlor i przy zwyczajnych ilościach chloru mogą nie być w odpowiednim czasie zniszczone (CT 9600 – CT > 50000).

Wg studiów Water Research Centers (UK) najbardziej efektywnym działaniem prewencyjnym przy normalnej pracy jest zoptymalizowana filtracja po flokulacji przy odpowiedniej prędkości filtracji. Dwutlenek chloru jest w przypadku stwierdzonego zakażenia Cryptosporiden , odpowiednim środkiem do inaktywacji przy niskiej zawartości chloru ( CT ~ 40). Od ponad piętnastu lat innowacyjna metoda WAPOTEC® usuwania Cryptosporidum jest skutecznie stosowana.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• DesoPur®Verfahren
• WAPOTEC®Consulting
Escherichia coli ( E.Coli) jest bakterią jelita, którą łatwo można stwierdzić i która wskazuje na zanieczyszczenie wody fekaliami o charakterze ludzkich lub zwierzęcym.

Poprzez optymalizację flokulacji oraz odpowiednie chlorowanie, można zakażenie w krótkim czasie zredukować. Ponieważ zagrożenie dla osób pływających jest w każdej chwili możliwe, należy bezwzględnie mieć w zasięgu szybkie działania zapobiegawcze.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®F
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Zakażenie filtra bakteriami (m.in. Pseudomanaden, Legionellen) wskazuje na istnienie biofilmu w materiale filtracyjnym, któremu sprzyja z reguły zła praca filtra lub nieprawidłowa instalacja filtra. Naprawa stanu filtra wymaga środków zaradczych przy myciu materiału filtracyjnego lub regeneracji materiału filtracyjnego.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• multiSorp®Filtermaterialien
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Hyflow Einströmvorrichtung (Urządzenie jednostrumieniowe)
• WAPOTEC®Consulting
Całkowita liczba bakterii ( liczba bakterii przy 20°C, liczba bakterii przy 36°C, liczba kolonii) jest w Austrii i w Niemczech ograniczona do 100 na każdy ml w wodzie basenu pływackiego lub kąpielowego i obowiązuje jako ogólny wskaźnik mikrobiologicznej jakości wody.

Przy zwiększonej ilości bakterii należy każdorazowo podjąć dokładne badanie przyczyny. Stosując prewencyjne mycie i konserwację, jak również optymalizację procesu można całkowitą liczbę bakterii na tyle zredukować lub udaremnić ich rozwój, że liczba bakterii w wielu przypadkach może nie być już wstępnie wykrywalna. Całkowita liczba bakterii służy także jako parametr do oceny higieny powierzchni.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®F
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Legionalla jest bakterią obecną na całym świecie i występuje przede wszystkim w wodzie o temperaturze pomiędzy 25 - 45°C i namnaża się przy odpowiedniej zawartości składników odżywczych gdy znajduje dla siebie najlepsze warunki namnażania.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że często stwierdza się jej obecność w Whirlpools, kąpieliskach i basenach, instalacjach prysznicowych i wymiennikach ciepła/ nawilżaczach powietrza w przemyśle oraz w technice napowietrzania. Do zakażenia sprzyja wytworzenie aerozoli, gdyż wtedy łatwo przechodzą do płuc poprzez oddychanie. Jakkolwiek Legionella występuje także w formie wyizolowanej jako pojedynczy organizm ( planktonicznie), to zdarzają się one jednak najczęściej w koloniach (jako agregaty), które są uwalniane z biofilmu. Aby ryzyko zniwelować, ważną szczególnie sprawą jest wykonywanie prewencyjnego mycia zagrożonego urządzenia.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• LegioCid®Clean Verfahren
• LegioCid®Package
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Mikroorganizmy występują w różnych formach w wodzie i w otaczającej przyrodzie ( m.in. grzyby, wirusy, bakterie, pasożyty), w części są konieczne do życia ale także są patogenne (wywołujące choroby).

Inaktywacji mikroorganizmów dokonuje się najczęściej poprzez chlorowanie wody. Chlorowanie jednak może być niewystarczające przy mikroorganizmach odpornych takich jak np. Cryptosporidium parvum. Przy uzdatnianiu wody basenów pływackich i do kąpania, do oceny sytuacji higienicznej służy przede wszystkim całkowita liczba bakterii gdzie jako przewodnie bakterie są Pseudomonas aeruginosa, E.coli, bakterie formy coli oraz Legionella pnemophila.

Uzdatnianie (eliminacja lub inaktywacja) w każdym przypadku polega na uzgodnieniu problemu i uzgodnieniu działania. Wirusy, bakterie i inne mikroorganizmy mogą być z pozytywnym lub negatywnym ładunkiem i dają się usunąć przez optymalną technologię flokulacji. Inaktywacja organizmów dokonywana jest chlorem który jako środek dezynfekcyjny realizuje ich zniszczenie w przepisowym czasie.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse
• WAPOTEC®Filter
• WAPOTEC®Consulting
• HydroSan®
• WapoFloc 60
Pseudomonas aeruginosa jest bakterią, która z produktów przemiany materii, buduje koloid ochronny , zabezpieczający przed środkami dezynfekcji (śluz).

Ten koloid ochronny jest oksydowany przez wolny chlor często niewystarczająco. Przy optymalnej temperaturze wzrostu 37°C, znajduje w basenie pływackim optymalne warunki do rozmnażania. Często idealnym miejscem namnażania Pseudomonaden jest źle lub niewystarczająco wypłukany filtr, fugi glazury i przewody rurowe.

Pseudomonas aeruginosa mogą wywoływać infekcje pochodzące z wody basenowej (np. infekcja skóry, infekcję ucha zewnętrznego, infekcję dróg moczowych). Ta bakteria śluzowa jest także doniosłą bakterią przewodnią dla Staphylokokken oraz nietypowych bakterii grzybiczych i dlatego w Europie środkowej nie może być ona wykryta w 100 ml. Dla zminimalizowania ryzyka zaleca się prewencyjnie regularne mycie filtra oraz mycie systemu jak również bieżącą efektywną flokulację.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• DesoPur®F
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme
Staphylococcus aureus często występują w naturze i jest obecny na wielu osobach , nie wywołuje z reguły żadnych zachorowań o ile nie natrafi na sprzyjające warunki lub na ludzi osłabionych immunologicznie (bakteria patogenna).

Staphylococcus ureus podobnie jak Candida albicans jest przynoszony przez gości basenowych. Przy swej wielkości pomiędzy 0,8 a 1,2 µm może przemieszczać się swobodnie przez każdy filtr piaskowy (gdy nie było flokulacji) lub filtr z pomocniczą warstwą filtracyjną ( DE/perlit). Ponieważ jest to bakteria gram-pozytywna, to można ją – podobnie jak większość mikroorganizmów – poprzez optymalną flokulację ( glinian kwasu krzemowego) zatrzymać w filtrze oraz poprzez płukanie wsteczne usunąć z obiegu uzdatniającego. Inaktywując bakterie przy pomocy wolnego chloru jest możliwe ich ograniczenie, gdzie z tego powodu np. we Francji wprowadzona została na to wartość graniczna.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• HydroSan®
• DesoPur®F
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Elektrolyse Systeme