Pytania fizyczne

Hydraulika basenowa jest odpowiedzialna za doprowadzenie do wody basenowej środków dezynfekcyjnych (wolny chlor). Możliwość równomiernego chlorowania jest współdecydująca przy redukcji powstawania produktów związku chloru.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Consulting
Odpowiednie ułożenie złoża filtra jest bezwzględnie konieczne dla jego mycia, gdyż zależy od tego wypłukiwanie substancji skłaczkowanych i składników grubo zdyspergowanych.

Wiele urządzeń filtracyjnych jest niestety nieodpowiednio zaprojektowanych na wymaganą wydajność płukania wstecznego i muszą wtedy być regularnie myte chemicznie aby móc znowu osiągnąć żądaną różnicę ciśnień (po płukaniu wstecznym) 0 bar/PSI. Dzięki napełnieniu wielowarstwowemu, następuje optymalizacja przebiegu płukania wstecznego.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Hyflow Einströmvorrichtung (Urządzenie jednostrumieniowe)
• DesoPur®Clean Verfahren
• DesoPur®Fluid Verfahren
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
Filtry ciśnieniowe i próżniowe są napełniane różnymi materiałami filtracyjnymi, po to aby dopasować je do technicznych warunków oraz wymaganej jakości uzdatniania.

Często stosowane są filtry jednowarstwowe ( wielowarstwowe to więcej warstw piasku kwarcowego z odpowiednimi warstwami wspierającymi). Przy krytycznym płukaniu oraz przy specjalnych uwarunkowaniach stosuje się filtry wielowarstwowe ( warstwy wspierające, warstwa filtra i materiał filtracyjny zawierający węgiel). Lekkie materiały filtracyjne mają tendencję do uskoku, co można łatwo zweryfikować poprzez wziernik ( o ile istnieje).

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
Gdy środki myjące dostaną się do wody basenowej lub zostanie zastosowane chlorowanie uderzeniowe – to mogą z materiałów filtracyjnych zawierających węgiel zostać uwolnione żelazo i mangan . Mogą jednak te cząsteczki żelaza i manganu być usunięte z obiegu poprzez zoptymalizowaną flokulację przy pomocy HydroSan®

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermateriallen
Liczba cząstek określa w wodzie ilość istniejących ( nierozpuszczonych ) składników. Stosując przyrząd do zliczania cząstek przed i za filtrem, określany jest wydatek filtracji po flokulacji.

Efektywna eliminacja prowadzi do redukcji organicznych zanieczyszczeń oraz ilości ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie. Minimalizowany jest przez to także potencjał tworzenia THM oraz wartość zużycia KMnO4.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• WAPOTEC®SYSTEM
• HydroQuant®Mess- und Regelanlagen
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
Decydującym dla skutecznej technologii uzdatniania jest stabilna wartość pH.

Wahania wartości pH mogą być wywołane najróżniejszymi czynnikami. Najczęściej są to mała zasadowość , za duża wydajność dozowania lub fałszywie nastawione urządzenie pomiarowo-regulujące względem przyczyn na które ma ono reagować.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Entsäuerungsanlagen (Urządzenie odkwaszające)
• HydroQuant®Mess- und Regelanlagen
• HydroQuant®Photometer und Reagenzen
• WAPOTEC®Consulting
Potencjał redox jest wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji wody lub prędkości niszczenia bakterii.

Wysoki potencjał redox przy niskiej zawartości wolnego chloru wskazuje na to, że woda jest nieznacznie obciążona organicznymi zanieczyszczeniami. W Europie środkowej wykorzystuje się potencjał redox jako parametr stanu higieny a nie jako parametr regulacji. Wykorzystanie potencjału redox (ORP) jako parametru regulacji, może ze względu na jego relatywną nośność pomiarową przy wahaniach zanieczyszczeń organicznych , powodować wysokie przedozowanie lub niewystarczające dozowanie , co najczęściej ma negatywny wpływ na jakość wody.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
Mętnienie wody powodowane jest obecnością organicznych zanieczyszczeń, alg i innych składników, które nie zostały przy uzdatnianiu wody usunięte lub nie zostały doprowadzone do urządzeń uzdatniających z powodu niewystarczającej hydrauliki basenowej.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WapoFloc 60
• HydroSan®
• WAPOTEC®SYSTEM
• WAPOTEC®Consulting
• WAPOTEC®Filter
• multiSorp®Filtermedien
Wydajność obiegu wynika z zaprojektowanych urządzeń wodnych , dobranych odpowiednio do ilości osób odwiedzających basen pływacki lub kąpielowy.

Jest przy tym istotną sprawą aby tak zaprojektować hydraulikę basenową aby nie tworzyły się martwe miejsca do których nie dociera dezynfekcja. Skontrolowanie hydrauliki basenowej można dokonać poprzez test na zabarwienie/ odbarwienie. Jeśli wydajność obiegu ( np. poprzez przetwornik częstotliwości pompy obiegowej) jest zredukowana, może to doprowadzić do „zerwania” hydrauliki basenowej i wskutek tego do prądu zwarciowego. To przenosi się niekorzystnie na proces uzdatniania.

Rozwiązania proponowane przez WAPOTEC

• WAPOTEC®Dye
• WAPOTEC®Consulting