WAPOTEC®SYSTEM

WAPOTEC®SYSTEM wraz z produktami HydroSan®/HydroXan®/WapoFloc®, DesoPur®, DesoClean®, MultiSorp®A, MultiSorp®C jest najbardziej znaną innowacją z WAPOTEC®Gruppe, za co zostało przyznane m.in. odznaczenie na Targach Wynalazczych w Brukseli. W Polsce wszystkie produkty WAPOTEC®SYSTEM posiadają ATEST HIGIENICZNY PZH o wspólnym numerze  BK/W/0233/01/2018. 

WAPOTEC®SYSTEM tworzy najwyższą jakość wody, klarowność wody oraz komfort kąpieli dzięki zminimalizowaniu ubocznych produktów reakcji chloru. Ponadto wpływa na optymalizację kosztów, ograniczenie potrzeb konserwacyjnych oraz pozwala na długoterminowe wykorzystywanie posiadanych zasobów. Jest rozwiązaniem problemów dla wielu komunalnych i zarobkowych basenów pływackich. Nie burzy dotychczasowego systemu uzdatniania, a jedynie go optymalizuje i rozszerza.

 Przed i po zastosowaniu WAPOTEC®Systems

Stosowane na całym świecie technologie w zakresie uzdatniania wody basenów pływackich i kąpielowych bazują na postępowaniu minimalnym tj. na filtracji przez piasek i chlorowaniu. Nasz środek do flokulacji HydroSan® w połączeniu ze środkiem koagulującym WapoFloc® tak oddziaływuje na wodę , że skłaczkowane w wodzie zanieczyszczenia pozwalają się łatwo wyfiltrować. Filtr piaskowy ( jako filtr jedno/ wielowarstwowy) służy przy tym jako bariera i jest dzięki kombinacji naszych produktów w swojej wydajności zoptymalizowany – w filtrze następuje filtrowanie gotowych kłaczków, a nie filtrowanie wody w trakcie “procesu kłaczkowania”

Przy prawidłowym użytkowaniu, mogą być skutecznie zatrzymane – pomimo ich mikroskopijnej wielkości – także wirusy, bakterie , pierwotniaki i inne mikroorganizmy. Cryptosporidium mogą być usunięte na tyle efektywnie i przy tak niskich kosztach jak to się osiąga przy innych specjalnych do tego metodach. Oszczędność wody, energii i chemii pozwala znacząco zredukować koszty eksploatacji.

Dodawanie środka “HydroXan® umożliwia utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego dwutlenku chloru i pozwala uniknąć zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie bakterii) i zmniejsza ilość niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (niszczenie prekursorów THM, brak chloroamin oraz związków chloru z produktami moczu). Znika charakterystyczny zapach “wody chlorowanej”.

W trakcie procesu wdrażania WAPOTEC®SYSTEM  zawsze jest optymalizowana skuteczność pracy istniejących filtrów – najpierw jest wykonywana regeneracja  złożą  (przy pomocy DesoPur, DesoClean) a następnie  jest dokonywane odpowiednie uzupełnienie złoża o dodatek MultiSorp.