Firma ⇒ Rozwój

Z pasją do lepszej jakości wody

Naszym zasadniczym celem jest długoterminowość. Mając to na względzie szukamy rozwiązań i koncepcji w zakresie:

  • redukcji zużycia wody poprzez sensowną oszczędność ( zamiast znacznych nakładów na intensywnie chemiczne urządzenia uzdatniania ścieków np. filtracja membranowa,

  • obniżenie kosztów eksploatacji ( poprzez optymalizację procesu),

  • lepsze wykorzystanie energii ( m.in. redukcja strat ciepła),

  • redukcja zużycia chemikaliów przy uzdatnianiu wody,

  • zastosowanie nieszkodliwych dla środowiska produktów uzdatniania wody i biocydów

  • polepszenie wykorzystania istniejących urządzeń ( zamiast kosztownych dodatkowych procesów jak np. ozon lub UV)

  • wydłużenie okresu trwałości urządzeń (koszt wymiany urządzeń) np. poprzez zmniejszenie korozji

  • redukcja wytwarzania CO2 w łańcuchu dostawy np. poprzez wytwarzanie na miejscu środków uzdatniania i dezynfekcji.

  • © 2011 Wapotec.pl