Produkty ⇒ HydroQuant

HydroQuant®Photometer, urządzenia pomiarowe, regulacyjne i dozujące.

Już w latach 90 Firma WAPOTEC® oparła się o fotometrię , jako niezawodną, o wysokiej odtwarzalności metodę pomiarową przeprowadzaną w miejscu pracy.

HydroQuant® służy od dawna przy jakościowych i nieskomplikowanych codziennych analizach wody basenów kąpielowych. Jest oferowany do różnych zakresów zastosowań i wielu parametrów pomiarowych.

Fotometr


Specjalnie wyprodukowane, płynne odczynniki HydroQuant®Reagenzen są stosowane na całym świecie i służą w wielu regionach dla służb sanitarnych jako referencja przy określaniu jakości wody.

HydroQuant® urządzenia pomiarowo/regulacyjne są wykorzystywane w wielu dziedzinach (np. baseny pływackie i pływalnie, woda pitna, hodowla ryb, rolnictwo). HydroQuant®Controller VI-400 (chlor, pH, Redox) jest szczególnie preferowany w hotelach i małych komunalnych basenach kąpielowych z racji intuicyjnej obsługi i nieskomplikowanego serwisu.
Fotometr
© 2011 Wapotec.pl