Produkty ⇒ Elektrolyse

WAPOTEC®Elektrolyse

Wytwarzanie na miejscu chloru gazowego w zależności od potrzeb: • pewność
• kompaktowość
• innowacyjność
• niezawodność
• zbyteczne magazynowanie.

Chlor gazowy jest najczystszym i najlepszym środkiem utleniająco – dezynfekcyjnym i ma w dzisiejszych czasach niezliczoną ilość zastosowania. Gdy jednak chodzi o transport, magazynowanie i manipulowanie chlorem gazowym z butli ciśnieniowych, to jest to jednak rosnąco obwarowywane urzędowymi wytycznymi. Z tego też powodu niektórzy sięgają do „mniej czystych” produktów chlorowych, które są jednak obarczone znaczącymi wadami. Aby zminimalizować ryzyko związane z chlorem gazowym oferujemy Państwu urządzenie WAPOTEC®Elektrolyse.

urządzenie o wydajności do 600 g/h

Podczas elektrolizy następuje w wyniku przepływu prądu odczepianie się chloru z soli (NaCl). Opatentowana WAPOTEC®Elektroliza wykorzystuje optymalnie działanie technologii membranowej, co pozwala poprzez zintegrowany „mostek gazowy” produkować w zamkniętym systemie w próżni tylko czysty chlor gazowy, który następnie w podciśnieniu dozowany jest wodną pompą strumieniową do chlorowanej wody.

WAPOTEC®Elektrolyse eliminuje potrzebę międzymagazynowania wyprodukowanego chloru. Znikają w tym momencie ryzyko i kłopoty z obchodzeniem się z niebezpieczną substancją, z wygazowaniem się chemikaliów, ze starzeniem się ługu podchlorynu itp.

Wytwarzanie się niepożądanych ( w szczególności nieorganicznych) składników jak np. chloranu, który występuje nieuchronnie przy roztworze podchlorynu sodowego , jest tu minimalizowane i nie dochodzi tu do zasolenia użytkowanej wody .

Urządzenia WAPOTEC®Elektrolyse są generalnie w swym seryjnym wykonaniu wystarczająco kompletne do użytkowania i wymagają jedynie niewielkich uzupełnień dopiero na miejscu. Przejrzysty, procesowo zoptymalizowany Design komory nie zawiera zbyt dużo komponentów, przez co urządzenie jest oszczędne w konserwacji i serwisowaniu, a dzięki chłodzeniu wodnemu łatwo kontrolowalne, efektywne i bezpieczne. Odznacza się minimalnym zużyciem soli i prądu. Konstrukcja budowy bez niepotrzebnych osłon ułatwia dostępność.

Nowoczesne sterowanie procesem pozwala na optymalną pracę oraz możliwość zainstalowania w małych pomieszczeniach. System sterowania ułatwia dopasowywanie wydajności do zmieniających się potrzeb w przeciągu kilku sekund. Zakłócenia zatrzymujące pracę są automatycznie bez potrzeby udziału kierownika zakładu regulowane.

Zdalny nadzór poprzez Standardowy WEB-Browser jest opcją tak samo dostępną jak meldunki zakłóceń poprzez SMS na telefonie GSM serwisanta , ponadto opcja produkcji z neutralnym pH dzięki wykorzystaniu wtórnemu NaOH oraz inne opcje . WAPOTEC®Elektrolyse może być tak skonfigurowane, że chlor będzie podawany z jednego tylko centralnego urządzenia do kilku obiegów sterowanych wg potrzeb i oddzielnie dozowanych. Jest poza tym możliwość wykorzystania urządzenie do wszelkich innych zastosowań.

Przykład: Urządzenie wielokomorowe z rozdziałem gazowego chloru do 5 basenów- rozwiązanie modułowe.

Koncepcja modułowa pozwala aby urządzenia o wielkości od 60 do 6000 gram gazowego chloru na godzinę wykorzystywać przy licznych zastosowaniach:
• dezynfekcja wody w basenach kąpielowych i pływalniach
• dezynfekcja wody pitnej ( stopnie dezynfekcji lub oksydacji)
• dezynfekcja ścieków
• wytwarzanie chlordioxidu ( dwutlenku chloru ClO2) za pomocą procesu z gazowym chlorem/Chloryn ClO2
• dezynfekcja wody w wieżach chłodniczych i innych zastosowaniach przemysłowych.


Urządzenia WAPOTEC®Elektrolyse są dzisiaj stosowane już w Europie, Ameryce Północnej i Azji.
Chlor gazowy Elektroliza
© 2011 Wapotec.pl