Produkty ⇒ DesoCid®p

DesoCid®p (SPA) w basenach prywatnych

"Dodatek" do chlorowanej wody basenowej.

Dodając DesoCid®p do chlorowanej wody basenów prywatnych, stwarza się możliwość, aby "niepożądane" działanie uboczne chlorowania zminimalizować lub w ogóle było ono "niepostrzegalne".
Selektywny mechanizm działania DesoCid®p ma tę właściwość, że na tyle zmienia niepożądane produkty uboczne reakcji chloru iż zostaje zachowana bezpieczna dezynfekcja chlorem, a ewentualne reakcje uboczne takie jak nieprzyjemny zapach lub podrażnianie skóry i oczu - wywołane efektem synergii- więcej nie powstają i jednocześnie nie są odczuwane.

Składniki organiczne, które nieuchronnie dostają się do wody basenowej i stanowią częściową pożywkę dla alg, są przez DesoCid®p oksydowane. Pozytywne doświadczenia i wyniki skuteczności DesoCid®p potwierdzają to że :

* polepsza jakość wody
* zmniejsza podrażnienia oczu, skóry i błon śluzowych
* zapobiega "zapachowi chloru"
* pomaga usuwać biofilm
* wspomaga aktywnie troskę o zdrowie


UWAGA: Dodatek DesoCid®p do wody basenowej NIE zwalnia jednak z procesu dezynfekcji chlorem , który musi być nadal podawany!
W wodzie basenowej prywatnych krytych basenów, zawierających prawidłową hydraulikę nieckową oraz system filtracji, można poprzez zastosowanie DesoCid®p zminimalizować zawartość chloru. Zazwyczaj wystarcza 0,3 - 0,6 mg/l chloru wolnego, przy czym wartość pH powinna być utrzymana w zakresie pH 7,2 - pH 7,4.

DesoCid®p(SPA)
Twin Head
© 2011 Wapotec.pl