Produkty ⇒ BYPASS-SYSTEM

BYPASS-SYSTEM - Optymalizacja filtrów basenowych z ziemią okrzemkową

Baseny wyposażone w filtry na ziemię okrzemkową nie mogą stosować flokulacji, przez co efekt filtracyjny ma ograniczoną "ostrość" filtrowania. Najmniejsze zanieczyszczenia w wodzie basenowej które są jeszcze wyłapywane na filtrach z ziemią okrzemkową, mają ok. 1 mikron, a to sprawia że woda wychodząca z takiego filtra jest mniej przejrzysta oraz może zawierć wirusy oraz zanieczyszczenia koloidalne ( wielkość wirusów i koloidów ma generalnie wielkość ok. 0,001 - 0,1 mikrona). Dodatkowo poziom chloru związanego w takiej wodzie staje się wyższy i taka woda basenowa wymaga większych ilości wody rozcieńczającej przez co rosną koszty eksploatacyjne basenu ( wyższe koszt wody, ścieków i energii na podgrzewanie wody).

Aby poprawić jakość wody basenowej gdzie stosowane są filtry z ziemią okrzemkową , Firma WAPOTEC opracowała innowacyjny Bypass-System, możliwy do zastosowania bez burzenia dotychczasowej technologii uzdatniania a jedynie poprzez jej rozszerzenie. Dzięki Bypass-Systemowi, istniejące w instalacji basenu filtry na ziemię okrzemkową pracują nadal jak dotychczas natomiast z wody basenowej znikną wirusy oraz zanieczyszczenia koloidalne. Połączenie w jeden moduł filtra na ziemię okrzemkową plus WAPOTEC Bypass-System , sprawia, że skuteczność filtrowania jest znacznie szersza bo obejmie mikrocząsteczki nawet o wielkościach do 0,001 mikrona. Ponieważ integralną częścią Bypass-System jest także WAPOTEC®SYSTEM (wspomaganie oksydacyjnej funkcji chloru poprzez dwutlenek chloru), woda basenowa będzie zawierała mniej chloru związanego a tym samym będzie wymagała mniejszych ilości wody rozcieńczającej (mniejsze koszty wody, ścieków i energii na podgrzewanie wody).

Bypass-System jest innowacyjnym i praktycznym rozwiązaniem dla basenów posiadających filtry na ziemię okrzemkową i gdzie jest problem z utrzymaniem parametrów fizyko-chemicznych wody basenowej , zgodnych z zaleceniami Normy DIN 19643.Optymalizacja filtrów z ziemią okrzemkową
© 2011 Wapotec.pl