Produkty ⇒

Produkty ⇒ WAPOTEC SYSTEM

WAPOTEC®SYSTEM


WAPOTEC®SYSTEM wraz z produktami HydroSan®/HydroXan® jest najbardziej znaną innowacją z WAPOTEC®Gruppe, za co zostało przyznane m.in. odznaczonie na Targach Wynalazczych w Brukseli.

WAPOTEC®SYSTEM tworzy najwyższą jakość wody, klarowność wody oraz komfort kąpieli dzięki zminimalizowaniu ubocznych produktów reakcji chloru. Ponadto wpływa na optymalizację kosztów, ograniczenie potrzeb konserwacyjnych oraz pozwala na długoterminowe wykorzystywanie posiadanych zasobów. Jest rozwiązaniem problemów dla wielu komunalnych i zarobkowych basenów pływackich. Nie burzy dotychczasowego systemu uzdatniania, a jedynie go optymalizuje i rozszerza.
PrzedPo

Stosowane na całym świecie technologie w zakresie uzdatniania wody basenów pływackich i kąpielowych bazują na postępowaniu minimalnym tj. na filtracji przez piasek i chlorowaniu. Nasz środek do flokulacji HydroSan® w połączeniu ze środkiem koagulującym WapoFloc tak oddziaływuje na wodę , że skłaczkowane w wodzie zanieczyszczenia pozwalają się łatwo wyfiltrować. Filtr piaskowy ( jako filtr jedno/ wielowarstwowy) służy przy tym jako bariera i jest dzięki kombinacji naszych produktów w swojej wydajności zoptymalizowany - w filtrze następuje filtrowanie gotowych kłaczków, a nie filtrowanie wody w trakcie "procesu kłaczkowania"

Przy prawidłowym użytkowaniu, mogą być skutecznie zatrzymane - pomimo ich mikroskopijnej wielkości - także wirusy, bakterie , pierwotniaki i inne mikroorganizmy. Cryptosporidium mogą być usunięte na tyle efektywnie i przy tak niskich kosztach jak to się osiąga przy innych specjalnych do tego metodach. Oszczędność wody, energii i chemii pozwala znacząco zredukować koszty eksploatacji.

Dodawanie drugiego naszego środka "HydroXan® umożliwia utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego dwutlenku chloru i pozwala uniknąć zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie bakterii) i zmniejsza ilość niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (brak chloroamin oraz związków chloru z produktami moczu). Znika charakterystyczny zapach "wody chlorowanej".
WAPOTEC SYSTEM
Dosierdepot
Regulator HydroQuant VI-400 (pH, Cl, Redox)

Produkty ⇒ DesoPur

DesoPur®Technologie mycia

DesoPur®Technologia odznacza się prostotą stosowania przy myciu powierzchni i przewodów rurowych, jak również przy regeneracji materiałów filtracyjnych zawierających węgiel. Liczne możliwości zastosowania są chronione patentami w skali międzynarodowej.

Mycie powierzchni:
DesoPur®F odznacza się nie tylko skutecznością w usuwaniu biofilmu, ale ponadto jest bakteriostatyczny i kompatybilny z chlorowaniem wody basenowej, gdyż nie zawiera żadnych dodatków naruszających jakość wody.

Zakażenie filtra:
Problem zakażenia filtra staje się dla wielu kierowników obiektu rosnącym wyzwaniem. Norma DIN19643/część2ff oferuje w tym zakresie znaczącą możliwość rozeznania poprzez higieniczne parametry pomocnicze (patrz Sprawdzanie funkcjonowania filtra). Wiele metod postępowania pozwala jedynie na krótkoterminowe polepszenie stanu filtra, gdyż biofilm nie zostaje przy tym całkowicie usunięty lecz jedynie w swej powierzchni zewnętrznej.
DesoPur®Fluid System i piana przy utleniającej redukcji zanieczyszczeń z filtra.

Po ustaleniu źródła zakażenia, można zainfekowany obszar przez zastosowanie wielostopniowej metody działania z DesoPur®Fluid i DesoPur®Clean skutecznie i przy niskich kosztach umyć. Legionalla i Pseudomonaden zostaną dzięki oksydacji biofilmu na dłuższy okres usunięte. System DesoPur®Fluid wykorzystuje przy procesie mycia specjalne urządzenie do automatycznego dozowania i cyrkulacji zarówno przy myciu wstępnym jak i myciu głównym.

Regeneracja węgla aktywngo:
DesoPur® w swym działaniu umożliwia także regenerację węgla aktywnego np. w filtrze z instalacji ozonowej, dzięki czemu można zaoszczędzić kosztowną wymianę zakażonego materiału wraz z jego utylizacją i wynikającym z tego powodu przestojem pracy.
DesoPur
DesoPur System
Metoda WAPOTEC DesoPur
Spulmobile

Produkty ⇒ Elektrolyse

WAPOTEC®Elektrolyse

Wytwarzanie na miejscu chloru gazowego w zależności od potrzeb: • pewność
• kompaktowość
• innowacyjność
• niezawodność
• zbyteczne magazynowanie.

Chlor gazowy jest najczystszym i najlepszym środkiem utleniająco – dezynfekcyjnym i ma w dzisiejszych czasach niezliczoną ilość zastosowania. Gdy jednak chodzi o transport, magazynowanie i manipulowanie chlorem gazowym z butli ciśnieniowych, to jest to jednak rosnąco obwarowywane urzędowymi wytycznymi. Z tego też powodu niektórzy sięgają do „mniej czystych” produktów chlorowych, które są jednak obarczone znaczącymi wadami. Aby zminimalizować ryzyko związane z chlorem gazowym oferujemy Państwu urządzenie WAPOTEC®Elektrolyse.

urządzenie o wydajności do 600 g/h

Podczas elektrolizy następuje w wyniku przepływu prądu odczepianie się chloru z soli (NaCl). Opatentowana WAPOTEC®Elektroliza wykorzystuje optymalnie działanie technologii membranowej, co pozwala poprzez zintegrowany „mostek gazowy” produkować w zamkniętym systemie w próżni tylko czysty chlor gazowy, który następnie w podciśnieniu dozowany jest wodną pompą strumieniową do chlorowanej wody.

WAPOTEC®Elektrolyse eliminuje potrzebę międzymagazynowania wyprodukowanego chloru. Znikają w tym momencie ryzyko i kłopoty z obchodzeniem się z niebezpieczną substancją, z wygazowaniem się chemikaliów, ze starzeniem się ługu podchlorynu itp.

Wytwarzanie się niepożądanych ( w szczególności nieorganicznych) składników jak np. chloranu, który występuje nieuchronnie przy roztworze podchlorynu sodowego , jest tu minimalizowane i nie dochodzi tu do zasolenia użytkowanej wody .

Urządzenia WAPOTEC®Elektrolyse są generalnie w swym seryjnym wykonaniu wystarczająco kompletne do użytkowania i wymagają jedynie niewielkich uzupełnień dopiero na miejscu. Przejrzysty, procesowo zoptymalizowany Design komory nie zawiera zbyt dużo komponentów, przez co urządzenie jest oszczędne w konserwacji i serwisowaniu, a dzięki chłodzeniu wodnemu łatwo kontrolowalne, efektywne i bezpieczne. Odznacza się minimalnym zużyciem soli i prądu. Konstrukcja budowy bez niepotrzebnych osłon ułatwia dostępność.

Nowoczesne sterowanie procesem pozwala na optymalną pracę oraz możliwość zainstalowania w małych pomieszczeniach. System sterowania ułatwia dopasowywanie wydajności do zmieniających się potrzeb w przeciągu kilku sekund. Zakłócenia zatrzymujące pracę są automatycznie bez potrzeby udziału kierownika zakładu regulowane.

Zdalny nadzór poprzez Standardowy WEB-Browser jest opcją tak samo dostępną jak meldunki zakłóceń poprzez SMS na telefonie GSM serwisanta , ponadto opcja produkcji z neutralnym pH dzięki wykorzystaniu wtórnemu NaOH oraz inne opcje . WAPOTEC®Elektrolyse może być tak skonfigurowane, że chlor będzie podawany z jednego tylko centralnego urządzenia do kilku obiegów sterowanych wg potrzeb i oddzielnie dozowanych. Jest poza tym możliwość wykorzystania urządzenie do wszelkich innych zastosowań.

Przykład: Urządzenie wielokomorowe z rozdziałem gazowego chloru do 5 basenów- rozwiązanie modułowe.

Koncepcja modułowa pozwala aby urządzenia o wielkości od 60 do 6000 gram gazowego chloru na godzinę wykorzystywać przy licznych zastosowaniach:
• dezynfekcja wody w basenach kąpielowych i pływalniach
• dezynfekcja wody pitnej ( stopnie dezynfekcji lub oksydacji)
• dezynfekcja ścieków
• wytwarzanie chlordioxidu ( dwutlenku chloru ClO2) za pomocą procesu z gazowym chlorem/Chloryn ClO2
• dezynfekcja wody w wieżach chłodniczych i innych zastosowaniach przemysłowych.


Urządzenia WAPOTEC®Elektrolyse są dzisiaj stosowane już w Europie, Ameryce Północnej i Azji.
Chlor gazowy Elektroliza

Produkty ⇒ Neutralizator

WAPOTEC® Neutralizator

To urządzenie Firmy WAPOTEC® neutralizuje powstałe kwasy poprzez dozowanie granulatów neutralizacyjnych, które są podawane z własnego zbiornika do uzdatnianej wody uzdatnianej gazowym chlorem.

Urządzenie to może być sterowane ręcznie lub automatycznie i jest proste w obsłudze oraz nieskomplikowane w konserwacji. Przy odpowiednio dobranej wielkości urządzenia, możliwe jest utrzymywanie interwałów napełniania co kilka miesięcy.
Chlor gazowy Elektroliza

Produkty ⇒ Filter oraz mulitiSorp

WAPOTEC®Filter oraz multiSorp®Materiały filtracyjne

WAPOTEC® specjalizuje się w dostawie wysokowartościowych filtrów budowanych wg Kryteriów Norm DIN, które mogą być adaptowane wg różnych specyfikacji, przygotowywanych na specjalne życzenie klienta.

W filtrach WAPOTEC® o rodzaju budowy Typ E, Typ S i Typ N , do standardowego zakresu dostawy należą WAPOTEC®Hyflow ( opatentowane urządzenie jednostrumieniowe), wziernik szklany, oświetlenie, zawór napowietrzająco/odpowietrzający i inne. Jako opcja , filtry mogą być wysyłane z dopasowanym łożem filtra, w wykonaniu odpornym na ozon, z specjalnie wbudowanymi dodatkami, z dzielonymi/skróconymi nóżkami podstawy itp. Następną możliwością jest wykonanie filtrów z kołnierzami lub na miejscu laminowanych z przeznaczeniem do dalszego wbudowania lub modernizacji.

Filtry mogą być dostarczane o różnych wysokościach i średnicach wewnętrznych od 800 do 3000 mm.

WAPOTEC®Filter przed zamontowaniem w Edmonton

WAPOTEC®Filtry dzięki swojej konstrukcji mają widoczne zalety. W odróżnieniu do awaryjnych (pękających) filtrów krzyżowych , nie ma tu potrzeby częstej wymiany.

Wprowadzanie segmentu filtra WAPOTEC® poprzez wznoszące się wyjście

Filtry WAPOTEC® są bardzo wygodne przy projektach modernizacyjnych, gdyż ich dostawa i wprowadzanie do pomieszczeń może się odbywać w segmentach. Segmenty są następnie przez tych samych monterów którzy zazwyczaj pracują w fabryce na produkcji, łączone na miejscu w całość, dzięki czemu powstaje wysokojakościowa konstrukcja o sprawdzonych własnościach. Istniejące już filtry mogą być przy niewielkim nakładzie kosztów dozbrajane w WAPOTEC®Hyflow dyfuzor, dzięki czemu nastąpi polepszenie efektywność filtracji kłaczków oraz zminimalizowane , wywoływane hydraulicznie, rzucanie łoża fitra.

Dozbrajanie WAPOTEC®Hyflow dufuzora

Dla zapewnienia optymalnej pracy filtra , liczy się naturalnie prawidłowy dobór materiału filtracyjnego. WAPOTEC® ma dlatego możliwość doboru odpowiedniego multiSorp®Filtermedien w zależności od technologii postępowania. Jest możliwa kombinacja różnych jakości dla optymalnego efektu pracy.

Do ciągłej regeneracji materiałów filtracyjnych zawierających węgiel, są przewidziane środki regeneracyjne DesoPur®Pearls (kapslowane, opatentowane) oraz DesoZid®. Do okresowego mycia i regeneracji materiałów filtracyjnych zawierających węgiel , oferowana jest specjalna technologia DesoPur®Verfahren.

Produkty ⇒ DesoCid®p

DesoCid®p (SPA) w basenach prywatnych

"Dodatek" do chlorowanej wody basenowej.

Dodając DesoCid®p do chlorowanej wody basenów prywatnych, stwarza się możliwość, aby "niepożądane" działanie uboczne chlorowania zminimalizować lub w ogóle było ono "niepostrzegalne".
Selektywny mechanizm działania DesoCid®p ma tę właściwość, że na tyle zmienia niepożądane produkty uboczne reakcji chloru iż zostaje zachowana bezpieczna dezynfekcja chlorem, a ewentualne reakcje uboczne takie jak nieprzyjemny zapach lub podrażnianie skóry i oczu - wywołane efektem synergii- więcej nie powstają i jednocześnie nie są odczuwane.

Składniki organiczne, które nieuchronnie dostają się do wody basenowej i stanowią częściową pożywkę dla alg, są przez DesoCid®p oksydowane. Pozytywne doświadczenia i wyniki skuteczności DesoCid®p potwierdzają to że :

* polepsza jakość wody
* zmniejsza podrażnienia oczu, skóry i błon śluzowych
* zapobiega "zapachowi chloru"
* pomaga usuwać biofilm
* wspomaga aktywnie troskę o zdrowie


UWAGA: Dodatek DesoCid®p do wody basenowej NIE zwalnia jednak z procesu dezynfekcji chlorem , który musi być nadal podawany!
W wodzie basenowej prywatnych krytych basenów, zawierających prawidłową hydraulikę nieckową oraz system filtracji, można poprzez zastosowanie DesoCid®p zminimalizować zawartość chloru. Zazwyczaj wystarcza 0,3 - 0,6 mg/l chloru wolnego, przy czym wartość pH powinna być utrzymana w zakresie pH 7,2 - pH 7,4.

DesoCid®p(SPA)
Twin Head

Produkty ⇒ LegioCid®

LegioCid®System mycia Whirlpools i Whirlwannen

Whirlpools i Whirlwannen (baseny i wanny z wirami wodnymi)

Specjalnie dla takich miejsc tj. mocno narażonych na zanieczyszczenia, powstał system WAPOTEC®, który skutecznie usuwa biofilm oraz hamuje ponowne skażenie urządzeń i obiegów wody.

Redukcja zanieczyszczeń poprzez widoczna pianę po zastosowaniu LegioCid®


Technologia ta przewiduje po głównym procesie mycia także prostą neutralizację, która na tyle unieszkodliwia resztki z mycia że są one nieszkodliwe dla środowiska i mogą być skierowane do kanalizacji. Jest to zgodne z myśleniem o przyszłości środowiska, które jest wspierane przez WAPOTEC®Gruppe.

LegioCid®Package jest specjalnie przygotowaną koncepcją dla małych obiektów Whirlpool i Whirlwanne oraz jest łatwy w zastosowaniu.

Whirpool: kąpiel w uzdatnionej wodzie baseniku Wihrlpool


1 kanister (zawartość: 5 L) LegioCid®A (oksydant)
2 pojemniki (zawartość: po 490g) LegioCid®B (katalizator)
1 pojemnik (zawartość: 1.000g) LegioCid®C (neutralizator)
1 sztuka LegioCid® kubek pomiarowy
1 zestaw Opis (łącznie z arkuszem Danych bezpieczeństwa)

Zawartość LegioCid®Set (A/B/C)

LegioCid Set zestaw do myciaWoda użytkowa, woda prysznicowa oraz inne systemy doprowadzające ciepłą wodę.

Technologia LegioCid® jest stosowana także do w/w obiegów wody ( łącznie z aparatami myjącymi/kondensatorami w urządzeniach klimatyzacyjnych i wieżach chłodniczych). W dużych instalacjach Technologia LegioCid® stosowana jest zarówno w sposób ciągły – najczęściej w połączeniu z chlorowaniem np. WAPOTEC®Elektrolyse- lub nieciągły przy oksydacji biofilmu (DesoPur).

Technologia LegioCid® zastosowana przy przemysłowych wieżach chłodniczych.

Produkty ⇒ HydroQuant

HydroQuant®Photometer, urządzenia pomiarowe, regulacyjne i dozujące.

Już w latach 90 Firma WAPOTEC® oparła się o fotometrię , jako niezawodną, o wysokiej odtwarzalności metodę pomiarową przeprowadzaną w miejscu pracy.

HydroQuant® służy od dawna przy jakościowych i nieskomplikowanych codziennych analizach wody basenów kąpielowych. Jest oferowany do różnych zakresów zastosowań i wielu parametrów pomiarowych.

Fotometr


Specjalnie wyprodukowane, płynne odczynniki HydroQuant®Reagenzen są stosowane na całym świecie i służą w wielu regionach dla służb sanitarnych jako referencja przy określaniu jakości wody.

HydroQuant® urządzenia pomiarowo/regulacyjne są wykorzystywane w wielu dziedzinach (np. baseny pływackie i pływalnie, woda pitna, hodowla ryb, rolnictwo). HydroQuant®Controller VI-400 (chlor, pH, Redox) jest szczególnie preferowany w hotelach i małych komunalnych basenach kąpielowych z racji intuicyjnej obsługi i nieskomplikowanego serwisu.
Fotometr

Produkty ⇒ HydroHygen

HydroHygen® uzdatnianie wody w stawach

Produkty HydroHygen® są od ponad 30 lat wytwarzane z aktywnych związków sobie podobnych i są stosowane przy uzdatnianiu wód powierzchniowych. Dzięki nieustającemu procesowi ich rozwoju, zdobywają w ostatnich latach dodatkowe obszary zastosowania.

Staw komunalny (Niemcy)


Aby cele uzdatniania były możliwie najlepiej zrealizowane, wytwarzane są najróżniejsze specyfikacje tego produktu, który w zależności od celu zastosowania jest przygotowywany do uzdatniania wody w stawie lub wody powierzchniowej. Produkty HydroHygen® nadają się wyśmienicie do redukcji następujących niepożądanych składników wody:

- azotan
- fosforan
- algi
- mikroorganizmy
- zanieczyszczenia organiczne


Przykład – wynik przejrzystej klarowności w przeciągu 5 dni.


Jako miejsce wykorzystania produktów HydroHygen® może być ich użycie w sposób ciągły przy „ Szybkich filtrach piaskowych” , przy „ wyostrzeniu działania filtra grzybków” oraz przy nieciągłej sedymentacji redukującej ilość składników niepożądanych dostarczanych przez gości basenowych czy też do redukcji fosforanów/azotanów pochodzących z nawozów sztucznych lub z innych składników w otoczeniu.

Ponieważ produkty HydroHygen® działają również dobrze przy wysokich wartościach pH, to interesującym polem ich działania może być również osadnik lub oczyszczalnia ścieków.
HydroHygen
HydroHygen Forte Plus
HydroHygen technologia
© 2011 Wapotec.pl